Concertband

Concertband Aalter is het hoofdorkest van Muzikaalter.  Onder de deskundige leiding van Andy Dhondt werkt dit orkest elke maandag aan een boeiend repertorium voor een gevarieerd aantal muzikale projecten. Vaak wordt er samengewerkt met andere verenigingen of een van de andere groepen bij Muzikaalter. We proberen steeds de lat hoog genoeg te leggen om het zowel voor onze muzikanten als voor het publiek boeiend te maken. Neem gerust contact op voor meer informatie!

Ontstaan

Het Aalters Harmonieorkest van vandaag is gegroeid uit de Fanfare "Eendracht maakt macht", die gesticht werd op 26 juli 1885. De maatschappij is ontstaan door de schoolstrijd die er in die jaren heerste.De liberalen die het kapitaal vertegenwoordigden hadden een muziekmaatschappij waardoor de katholieke notabelen zich verplicht voelden om een tegenzet te doen door zelf een fanfare op te richten. Oorspronkelijk wou men kiezen voor de naam "St-Cecilia", maar die naam was reeds gekozen door de liberale fanfare. De kenspreuk "Eendracht maakt macht" werd later gehalveerd tot "Eendracht". Op zijn honderdjarig bestaan, in 1974, kreeg ze de titel van "Koninklijke Fanfare Eendracht".

De dirigenten

De dirigeerstok werd achtereenvolgens door de volgende "chefs" gehanteerd: Blandinus Coignet, Moeremans, Doutrepont, Maheu, Alfons Alyn, Edmond Crins, De Busschere, Edgard Billiet, Emiel De Wulf, Honoré De Schacht, Hubert Van Hooreweghe, Paul Vercruysse, Jan Desmet, Bart Van Der Strieckt, Steven Prengels en onze huidige dirigent Andy Dhondt.

Het bestuur

Merkwaardig is dat gedurende de periode van 120 jaar de maatschappij slechts zes voorzitters kende, nl. Blandinus Coignet, August Goeminne, Jean Goeminne, Maurice Van Den Heede, Frans De Meyer en en huidig voorzitter Rudy Slabbinck. De fanfare "De Eendracht" kreeg slecht zeer laat een uniform; pas in 1956 kon men met een bijzondere toelage van de gemeente een volledig uniform kopen. Van 1970 tot in het begin van de jaren 80 zorgden een mooie majorettengroep voor een nieuwe elan in de maatschappij.

In het begin van de jaren 90 werd mede door de oprichting van een jeugdorkest de maatschappij omgevormd tot "Algemene Muziekvereniging Aalter" en werd de fanfare uitgebouwd tot een volwaardig Harmonieorkest. 

Het Harmonieorkest promoveerde in die periode o.l.v. dirigent Paul Vercruysse in één ruk van tweede, over eerste, naar Uitmuntendheidsklasse voor fanfares. Met Jan Desmet werd deze klassering bevestigd in de categorie harmonie. Onder de leiding van Bart Van Der Strieckt werd de harmonie in 2001 Oost-Vlaams Kampioen op het Fedekamtoernooi. In het daaropvolgend Nationaal Kampioenschap werd 84% van de punten behaald.

Concertband

In de zomer van 2005, na het Slowakije project van het Jeugdorkest, besliste het bestuur van de vereniging een grondige vernieuwing door te voeren. De doelstelling van dit project bestond er uit enerzijds het harmonieorkest nog aantrekkelijker te maken voor de oudere muzikanten van het jeugdorkest en dit orkest op zijn beurt laagdrempelig genoeg maken om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe muzikanten. Deze vernieuwing ging gepaard met een naamswijziging: het harmonieorkest zal voortaan "Concertband Aalter"" noemen en dit onder leiding van Steven Prengels.

In 2007 moesten we voor zowel koor als orkest afscheid nemen van Steven Prengels die verhuisde naar Amsterdam om daar verder te studeren. Steven werd vervangen door de jonge, enthousiaste Andy Dhondt die momenteel de algemene leiding op zich neemt van  de Concertband.