Jeugdorkest

Oprichting

Het belang van een muzikale opleiding hoeft niet meer te worden aangetoond. Immers, muziek beoefenen "verzacht de zeden", het is verrijkend, het verruimt de culturele horizon en vraagt een talenterende inspanning. Wordt muziek in groep gespeeld, dan krijgt het er nog een sociale dimensie bij. De ambitie wordt aangescherpt, het “muziek lezen” verbetert aanzienlijk en de confrontatie met andere instrumentengroepen werkt. Met dit als gegeven zag in Aalter ons jeugdorkest (mei 1992) het levenslicht.

In de voorbije 25 jaar evolueerde de enthousiaste groep naar een orkest met een opvallende binnen- en buitenlandse uitstraling. In de beginperiode werd, o.l.v. Paul Vercruysse, de eerste groeps- en podiumervaring verwerkt. In 1996 kon dirigent Jan Desmet dan ook onmiddellijk starten met een eerste buitenlands project.

Eerste Internationale ervaring:

Gesteund door het provincie- en gemeentebestuur, door JINT, Vlaanderen 2002 en talrijke sponsors, reisde het jeugdorkest in 1997 als cultureel ambassadeur af naar het Griekse Thessaloniki, toen de culturele hoofdstad van Europa. Het viel onmiddellijk in de prijzen met een Award, toegekend door het Nationaal Muziekinstituut van Noord-Griekenland en het Gulden Spoor voor Internationale Uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap. Deze eerste internationale ervaring werd de voorbije twee decennia verder gezet, met succesvolle deelnames aan internationale festivals (Limerick IRL 1999; Cosice SK 2005; London Heritage Music Festival VK 2007; Dorog International Windband Gala H 2009 en het International Youth Music Festival Bratislava SK – 2013).

Ook in de eigen streek ontpopte het jeugdorkest zich als een volwaardig orkest, waarbij er steeds wordt gestreefd naar het opzetten van boeiende muzikale projecten waarbij we jongeren uit de streek een kans geven podium en orkestervaring op te doen onder professionele begeleiding. In 1998 concerteerde het orkest voor een volle St.-Baafskathedraal in Gent, samen met het Koor van de Europese Unie o.l.v. dirigent Dirk De Moor en kreeg er de Europese prijs voor Regionale Cultuur. In hetzelfde jaar werd hen de eerste Cultuurtrofee van de gemeente Aalter toegekend. Dit mooie verhaal kreeg wat later een vervolg met “Aalter Proms”. Deze tweejaarlijkse concerten brengen meer dan 100 amateurmuzikanten samen op een podium met professionele artiesten. Welke jonge muzikant kan er fier op zijn het podium te hebben gedeeld met mensen zoals Sioen, Paul Michiels, Absinthe Minded of Jef Neve?

Ook tijdens de tal van kleinere projecten is het jeugdorkest er steeds in geslaagd het publiek te boeien met vaak verassende muziek. We proberen dan ook heel vaak samen te werken met andere organisaties om van elk project iets bijzonders te maken. Eind augustus 2016 deelde het jeugdorkest nog het podium met Laura Tesoro, Jan Kerckfhofs en Ludoviq om het startschot te geven van ‘Kinderdroom’, een nationale actie ten voordele van het onderzoek naar kinderreuma.

Buiten de grenzen

Het Aalters Jeugdorkest brengt niet alleen muzikanten van Aalter samen. Dankzij de ruime aandacht en de brede uistraling bereiken een heel aantal muzikanten van buiten de gemeentelijke grenzen (zie ledenlijst in bijlage). We merken dat het bij vele muziekverenigingen uit de streek niet zo eenvoudig is om jonge muzikanten te motiveren om tot het lokale een harmonie- of fanfare orkest toe te treden. Wij proberen dan ook mensen van buiten de gemeentelijke grenzen de kans te geven om een eerste orkestervaring op te doen. Op deze manier kunnen jonge muzikanten zich beter voorbereiden om later tot een van de vele volwassen orkesten in de buurt toe te treden.

Artistieke niveau

Het is steeds een prioriteit geweest van de Algemene Muziekvereniging om de lat op artistiek niveau niet te laag te leggen: als vereniging kiezen we ervoor om de leiding van onze orkesten (koor – concertband, Instap en Jeugdorkest) te laten gebeuren door professionele dirigenten. Het musiceren in orkestniveau gaat nauw samen met het volgen van een degelijke muziekopleiding. Wij proberen dan ook steeds de mensen te motiveren om les te volgen in een muziekschool of –academie.

Het Instaporkest wil jonge muzikanten vanaf 10 jaar - met minimum twee jaar instrumentervaring - de kans geven om samen te musiceren. Onder leiding van de dirigent verleggen ze samen met leeftijdsgenoten hun muzikale grenzen.

 

 

Vanaf graad 3.1 van muziekacademie (de vroegere ‘middelbare graad’) kunnen jongeren doorschuiven naar het Jeugdorkest. Dit doen ze op eigen tempo of in overleg met de dirigent. Zo willen we elke muzikant de kans geven om op eigen niveau te musiceren. Het Jeugdorkest kan voor leerlingen van de muziekacademie vanaf jaar 3.2 ook gevolgd worden als alternatief vak voor bv. samenspel of instrumentaal ensemble. Dit Alternatieve Leercontext traject gebeurt in overleg met de dirigent (die de muzikant evalueert) en de muziekacademie.

 

Musiceren vraagt een inspanning van de muzikant. Om deze mensen continu te blijven motiveren proberen we de muzikanten boeiende projecten aan te bieden. Bij deze projecten vinden we het belangrijk dat onze muzikanten en ons orkest steeds verder kunnen groeien. Door te spelen in een orkest leren de individuele muzikanten van elkaar. Dankzij concerten en de deelname aan uitwisselingen en wedstrijden leren de muzikanten en het orkest als geheel veel van andere orkesten, muzikanten van het publiek en van andere professionelen. Bovendien geven voornamelijk internationale contacten een extra meerwaarde voor orkest, dirigent en de elkaar ontmoetende organisaties in het algemeen.